Sławomir Lorenc, logo strony

Woda i Kamień

Impresje

Bunt Luster

Wetlook-life

Miss Feet

Projekt video 'Odrodzenie' Festiwalu Singera

Odrodzenie

Opis projektu artystycznego:

Moja prezentacja przestawia wieczną pamięć o Narodzie żydowskim, jego kulturze i piśmie. Dążę do efektu, zanurzenia widza w traumie śmierci i zniszczenia poprzez związanie ważnej dla kultury żydowskiej symboliki: ogień + kamień ze słowem + światło, które odsyłają do tego co boskie i wieczne. Otwarciem prezentacji jest modlący się Żyd przy słowach oryginalnego wiersza nagrobnego po stracie syna. Słowa wiersza w tłumaczeniu na język polski brzmią tak:

Święty Kamień
Wiecznego odpoczynku
Boże, przez wzgląd na Icchaka pozostaw ten złoty kamień
i pozwól nam w szczęściu przejść przez ten czas.
Raduj się.
Święty Kamień
Wiecznego odpoczynkuWiersz ten zapisano na kartce i złożono wśród kamieni. Pojawia się ogień niszczący papier, ale obraz ognia symbolizującego zniszczenie i śmierć, ma znaczenie symboliczne: wypala słowa modlitwy swoją siłą w kamieniu, gdyż kulturze żydowskiej ma też wartość odrodzenia. Słowa kierowane ku Bogu pozostają wieczne. I pojawia się nowe życie, rozświetlane przez słoneczny promień nadziei.

Prezentacja projektu artystycznego:

Projekt video był przygotowany i prezentowany podczas Festiwalu Singera w Warszawie w 2018 roku.